USLOVI KORIŠĆENJA

QUEENS INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja QueenS internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda koje realizuje MEDIJA-PLUS GROUP d.o.o. (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja detaljnije su utvrđeni i odgovarajućim zakonima.

Internet prodavnica je informacioni sistem namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja MEDIJA-PLUS GROUP d.o.o. Potrošač je osoba koja koristi navedeni sistem.

REZERVACIJA

Putem QueenS internet prodavnice moguće je izvršiti rezervaciju svih željenih artikala koji su dostupni u datom trenutku. Rezervacijom na ovom sajtu automatski se prihvataju sve njegove propozicije. Potrošač unošenjem podataka prilikom rezervacije daje mogućnost dalje upotrebe istih kako nalažu potrebe procesa.

NAČIN ISPORUKE

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču slanjem robe preko kurirske službe.  Sve troškove isporuke robe snosi Potrošač. O vremenu dostave Kupac će biti obaviješten telefonom od strane kurirske službe. Rok isporuke za artikle kupljenje preko QueenS internet prodavnice iznosi sedam radnih dana od dana prijema narudžbe. Isporuka se ne vrši nedjeljom i državnim praznicima. Isporuka se vrši svuda u svijetu.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti isključivo na račun broj 1941060096000169 otvoren pri ProCredit Bank. Po rezervaciji robe Potrošač na e-mail prima predračun sa svim podacima za uplatu. Rok za plaćanje iznosi sedam dana od dana primitka predračuna. Ukoliko roba ne bude plaćena u datom roku, rezervacija se automatski otkazuje.

CIJENE

Sve cijene su iskazane u evrima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmjene cijena bez prethodnog obavješavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cijene važe u trenutku rezervacije i imaju dejstvo i validnost i za naredni period.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Potrošač zadržava pravo da ne izvrši uplatu nakon slanja rezervacije i u tom slučaju ne snosi nikakve troškove.

PRIMJEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primjedbe na artikle potrošači mogu izjaviti slanjem pismene pritužbe na e-mail adresu zalbe@clothesqueens.com. Prodavac će u roku od jednog dana potvrditi da je reklamacija primljena, a u toku od osam dana elektronskim putem obavijestiti potrošača o odluci i eventualnom načinu rješavanja reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cijene, zamjena ili popravka artikla). Reklamacija će biti riješena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prodavac zadržava pravo da mijenja ove uslove bez prethodnog obavještavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom rezervacije proizvoda može provjeriti trenutno važeće uslove.