PRAVILA AUKCIJE

 1. AUKCIJA je prodaja odjeće putem javnog nadmetanja, kupac je onaj ko ponudi najveću cijenu.
 2. PREDMET AUKCIJE je predmet koji se prodaje i koji je detaljno opisan pored same slike.
 3. UČESNIK AUKCIJE može biti svako fizičko lice koje se registruje u toku trajanja aukcije i uplati depozit na žiro račun MEDIJA-PLUS GROUP d.o.o.  broj 1941060096000169 otvoren
  pri ProCredit Bank u iznosu od 20 Eura.
 4. Svako od registrovanih učesnika može povećavati početnu aukcijsku cijenu za najmanje 20 Eura.
 5. Za slučaj da dva ili više učesnika istovremeno istaknu istu ponudu, prednost ima onaj učesnik koji prvi istakne ponudu.
 6. Pobjednik aukcije je učesnik koji ponudi najveću cijenu u toku trajanja aukcije. Aukcija može biti završena i ranije ukoliko neko od učesnika ponudi 50 posto uvećanje od početne cijene.
 7. Ponuđač sa najvišom ponudom  plaća ukupnu prodajnu cijenu, umanjenu za položeno depozit, uplatom cijene na račun MEDIJA-PLUS GROUP d.o.o.  broj 1941060096000169 otvoren pri
  ProCredit Bank u roku 3 dana, a koji ne može biti duži od 7 dana od dana objavljivanja najboljeg ponuđača.
  Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, prednost ima  drugi po redu ponuđač, koji treba da u roku 3 dana, a koji ne može biti duži od 7 dana od dana  objavljivanja novog /drugog najboljeg ponuđača  plaća prodajnu cijenu. Ukoliko drugi
  ponuđač ne uplati  cijenu u predviđenom roku,  ova  pravila se primjenjuju  na trećeg ponuđača.
 8. Depozit ostalim učesnicima  se beskamatno vraća u roku od 7 dana od završetka aukcije .